Trans Europe - strona g³ówna

 
 
 
START OM FÖRETAGET FORDON GODSSPÅRNING PRISSÄTTNING HANDLIGAR KONTAKT
 
 
BANKKONTONUMMER:
 
Bankkontonummer i PLN:
88 2490 0005 0000 4530 8682 3780
 
Bankkontonummer i EURO:
PL 98 2490 0005 0000 4600 2410 1319
code swift: ALBPPLPW
 
Bankkontonummer i GBP:
PL 15 2490 0005 0000 4600 1166 1690
code swift: ALBPPLPW
 
Alior Bank Spó³ka Akcyjna
ul. £opuszañska 38D, 02-232 Warszawa
 
 
 
Internet:

www: transeurope.pl
e-mail: info@transeurope.pl
 
 
  Nr 111943
TimoCom ID: 111943
 
Formulär för förfrågan gällande spedition
Trans Europe
Grzegorz £oboda
ul. Grzegórzecka 77b/33
31-559 Kraków
POLEN
NIP: PL 945-206-45-23
Förvaltning och bokföring:
Polonijna 11/160
30-668 Kraków
POLEN
Registered in:
ul. W³odkowica 8/53
31-452 Kraków
POLEN
 
   
Headquarter: 
Grzegórzecka 77b/33
31-559 Kraków
Grzegorz Grzegorz £oboda

Mobiltelefon: (0048) 888 01 44 01 (24h)
Mobiltelefon: (0048) 600 500 490
Fast telefonnummer: (0048) 12 378 41 52
fax: (0048) 12 378 41 53
e-mail: info@transeurope.pl
skype: lobogr
Maciej Sutor

Mobiltelefon: (0048) 880 20 50 40 (24h)
Fast telefonnummer: (0048) 12 378 41 52
fax: (0048) 12 378 41 53
e-mail: info@transeurope.pl
skype: maciek_trans_europe
Pawe³ Tylek

Mobiltelefon: (0048) 888 10 40 30 (24h)
Fast telefonnummer: (0048) 12 378 41 52
fax: (0048) 12 378 41 53
e-mail: info@transeurope.pl
skype: pawel_trans_europe
Konrad Kopañski

Mobiltelefon: (0048) 795 53 26 63 (24h)
Fast telefonnummer: (0048) 12 378 41 52
fax: (0048) 12 378 41 53
e-mail: konradkopanski@transeurope.pl
skype: konrad_trans_europe
Marcin Makowiecki

Mobiltelefon: (0048) 795 53 26 65 (24h)
Fast telefonnummer: (0048) 12 378 41 52
fax: (0048) 12 378 41 53
e-mail: marcinmakowiecki@transeurope.pl
skype: marcin_trans_europe
Izabela Marczyk

Mobiltelefon: (0048) 888 40 20 60 (24h)
Fast telefonnummer: (0048) 12 378 41 52
fax: (0048) 12 378 41 53
e-mail: izabelamarczyk@transeurope.pl
skype: izabela_trans_europe
Maksymilian Kuciñski

Mobiltelefon: (0048) 880 70 50 20 (24h)
Fast telefonnummer: (0048) 12 378 41 52
fax: (0048) 12 378 41 53
e-mail: maksymiliankucinski@transeurope.pl
skype: maksymilian_trans_europe
Bartosz Ma³ocha

Mobiltelefon: (0048) 888 90 60 10 (24h)
Fast telefonnummer: (0048) 12 378 41 52
fax: (0048) 12 378 41 53
e-mail: bartoszmalocha@transeurope.pl
skype: bartosz_trans_europe
Karolina Moryc

Mobiltelefon: (0048) 795 53 26 60 (24h)
Fast telefonnummer: (0048) 12 378 41 52
fax: (0048) 12 378 41 53
e-mail: karolinamoryc@transeurope.pl
skype: karolinamoryc_1
Pawe³ Siod³ak

Mobiltelefon: (0048) 889 80 20 80 (24h)
Fast telefonnummer: (0048) 12 378 41 52
fax: (0048) 12 378 41 53
e-mail: pawelsiodlak@transeurope.pl
skype: live:pawel4.trans.europe
 
 
 
 
Control of transports:
 
Jakub Nowakowski

Mobiltelefon: (0048) 795 532 666
skype: kuba_trans_europe
Pawe³ Wisznewski

Mobiltelefon: (0048) 795 532 666
skype: live:pawel3.trans.europe
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Förvaltning och bokföring:
 
Alina £oboda

Mobiltelefon: (0048) 79 55 32 655
e-mail: account@transeurope.pl
skype: alina_trans_europe
Anna Górka

Mobiltelefon: (0048) 79 55 32 655
e-mail: annagorka@transeurope.pl
skype: anna_trans_europe
Marzena Gas

Mobiltelefon: (0048) 79 55 32 655
e-mail: marzenagas@transeurope.pl
skype: marzena01.transeurope
 
 
     
   
 

FÖRETAG

TELEFONNUMMER

BANKKONTONUMMER
  Trans Europe
Grzegorz £oboda
 
Headquarter:
ul. Grzegórzecka 77b/33
31-559 Kraków
POLEN
 
Förvaltning och bokföring:
Polonijna 11/160
30-668 Kraków
POLEN
 
Registered in:
ul. W³odkowica 8/53
31-452 Kraków
POLEN
 
www: transeurope.pl
e-mail: info@transeurope.pl
 
 
 
 
Transport och spedition:
Mobiltelefon: (0048) 888 01 44 01 (24h)
Mobiltelefon: (0048) 600 500 490
Fast telefonnummer: (0048) 12 378 41 52
fax: (0048) 12 378 41 53

Förvaltning och bokföring:
Mobiltelefon: (0048) 79 55 32 655
e-mail: account@transeurope.pl
 
 
NIP: PL 945-206-45-23
Bankkontonummer i PLN:
88 2490 0005 0000 4530 8682 3780

Bankkontonummer i EURO:
PL 98 2490 0005 0000 4600 2410 1319
code swift: ALBPPLPW

Bankkontonummer i GBP:
SWIFT: ALBPPLPW
PL 15 2490 0005 0000 4600 1166 1690
 
 

 
 

 
Copyright © 2007-2019       Trans Europe